kancelaria@mgiw.pl
+48 22 377 13 18

Clients

They trusted us

Our clients to date

Ade Line S. A.

Alca­tel-Lucent Pol­ska sp. z o. o.

Alkor Trade sp. z o. o.

AMCO sp. z o. o.

Arlen S. A.

Artled Network sp. z o. o.

Bal­tic Medi­cal S. A.

Bank BPS S. A.

BGŻ Leasing sp. z o. o.

Bio­ga­zow­nia Ostro­wiec sp. z o. o.

Car­go­bull Finance sp. z o. o.

Ciech S. A.

Comp­fort Meri­dian S. A.

De Lage Lan­den Leasing Pol­ska S. A.

DZ BANK Pol­ska S. A.

Fun­da­cja PZU

GRUPA IMPEL

Hype­rion S. A.

Jones Lang LaSalle sp. z o. o.

KBL Euro­pean Pri­vate Ban­kers S. A. (Oddział w Pol­sce)

Kole­jowe Zakłady Łącz­no­ści sp. z o. o.

Kon­sal­net S. A.

PGE Systemy S. A.

PKP Infor­ma­tyka sp. z o. o.

Pol­ska Grupa Ener­ge­tyczna S. A.

Pol­ska Orkie­stra Sin­fo­nia Iuven­tus

Pol­skie Gór­nic­two Naftowe i Gazow­nic­two S. A.

Pol­skie LNG S. A.

Pow­szechny Zakład Ubez­pie­czeń S. A.

Rafi­ne­ria Trze­bi­nia S. A.

Schlam­ber­ger sp. z o. o.

Sto­wa­rzy­sze­nie Inte­rim Mana­ge­rów

Sto­wa­rzy­sze­nie Towa­rzy­stwo Kul­tury Teatral­nej

Stu­dio In Maciej Kukurba

Tech­no­wat sp. z o. o.

TVN S. A.

Weal­thon Pre­stige sp. z o. o.

Wspól­nota Miesz­ka­niowa „Woro­ni­cza Qbik”